stavby a ich využitie

 • výrobné objekty
 • skladové priestory
 • logistické centrá
 • nákupné strediská
 • výstavné haly
 • autosalóny a servisné strediská
 • polyfunkčné objekty
 • zdravotnícke strediská a nemocnice
 • športové a oddychové centrá
 • hotely a reštaurácie
 • kongresové objekty
 • kancelárske budovy
 • ubytovacie zariadenia
 • bytová výstavba
 • školy a školiace centrá
 • chladiarenské a mraziarenské objekty (boxy)
 • komory, boxy, objekty pre prevádzky s kontrolovanou atmosférou
 • potravinárske objekty
 • poľnohospodárske objekty a budovy
 • hygienické (čisté) priestory
 • farmaceutické objekty