Predprojektová príprava investície

Predprojektovú prípravu investičných prác zabezpečí náš projektový tím v úzkej spolupráci s investorom. Pri prípravných prácach vychádzame zo zadania a požiadaviek  investora a z charakteru pripravovanej investície. V predprojektovej príprave  je po dohode s investorom vypracovaný nezáväzný návrh riešenia pripravovanej investície.

Vypracovanie predbežnej ponuky

Z poznatkov získaných v predprojektovej príprave investície vypracujeme predbežnú ponuku komplexnej realizácie. Predbežná ponuka poskytne investorovi odhad nákladov na investičný rozsah a časový plán komplexnej prípravy a realizácie pripravovanej investície.