AVG building a.s.
Osloboditeľov 4
976 67 Závadka nad Hronom

Tel: +421 (0)48 619 89 71,2,3
Fax: +421 (0)48 61 98 971

Mobil: +421 (0)905 883 807
E-mail: info@avg-building.eu

 Obchodné kancelárie:

Banská Bystrica:

Vlkanovská cesta 2
976 31 Vlkanová (Banská Bystrica)

GSM: +421 (0)915 833 516
FAX: +421 (0)48 418 83 42

Košice:

Jantárová 30
040 01 Košice

GSM: +421 (0)915 838 574
FAX: +421 (0)55 677 06 44

Bratislava:

Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava

GSM: +421 (0)915 838 572
FAX: +421 (0)2 444 502 28

Nové Mesto nad Váhom:

Trenčianska 1880/20
915 01 Nové Mesto nad Váhom  

GSM: +421 (0)915 991 667
FAX: +421 (0)32 771 44 40