Architektúra je základom tvorivej činnosti stavebného dizajnu objektových celkov, technických riešení a detailov s presným vymedzením požiadaviek investičného zámeru.

architektonický koncept

predstavy stavebníka s kontextom prostredia v súhre súčasnej architektúry,
racionálnej dispozície a optimálnych stavebných konštrukcií